Galgo
Save
Belgium

Lees meer over hun missie...downArrow

Galgo
Save Belgium

Galgo Save Belgium is een organisatie die windhonden onder haar vleugels neemt die komen van de jachtraces

De Galgo’s worden sinds eeuwen massaal gefokt in Spanje. Ze worden afgericht voor de hazenjacht en grote jachtkampioenschappen waar veel geld op het spel staat. Aangezien het voor hun eigenaars veel rendabeler is om “nieuwe” honden te fokken, worden de Galgo’s na één of hoogstens twee seizoenen afgedankt. Ze worden dan “bedankt” en gestraft in functie van hun prestaties.

Hun dood is daarom des te gruwelijker en langzamer naargelang ze slecht gewerkt hebben. De inspiratie van hun beulen is onuitputtelijk: ophangen, in brand steken, laten verhongeren, doodschieten, in waterputten gooien, neus en oren afknippen,…

Galgo Save Belgium

Hoe gaan ze te werk?

Galgo Save Belgium werkt samen met verschillende asielen in Spanje. Veel van onze galgo’s komen uit perrera’s (=dodingstations), dit zijn een soort van asielen waar alle honden na 10 of 20 dagen op een gruwelijke wijze worden afgemaakt. Deze dodingstations worden ook gesubsidieerd door de Spaanse overheid. Het is hun manier om af te rekenen met straathonden en afgedankte honden. Vele 10.000 den honden komen er elk jaar terecht. Gelukkig zijn er ook mensen in Spanje die hun het lot van deze arme honden aantrekken. Ze proberen om zoveel mogelijk honden te redden uit deze hel en hen een nieuwe thuis te geven. Dit is vaak een heel moeilijke opdracht.

Ons doel is dan ook om vanuit België de Spaanse asielen te ondersteunen in hun werk voor deze kansloze dieren door financiële of materiële hulp te bieden. Wij hopen dat we op een dag kunnen vaststellen dat wij ons werk kunnen stopzetten. Tot die tijd strijden wij voor de rechten van de Galgo’s in Spanje en zoeken wij adoptiegezinnen in België. Mensen die bereid zijn om de Galgo, met haar zachtaardige en liefdevolle karakter een ideaal huisdier, in het gezin op te nemen. 

Hoewel wij goed beseffen dat ook in België honden in asielen wachten op een nieuwe thuis, mogen wij als lid van de Europese Unie niet voorbij gaan aan het feit dat binnen ons verenigde Europa onze hulp hard nodig is om het dierenwelzijn te verbeteren.

Galgo Save Belgium heeft als doel mensen te informeren, gelden in te zamelen, maar vooral verantwoordelijke en gemotiveerde adoptiefamilies te vinden voor het plaatsen van deze prachtige windhonden die door hun Spaanse bazen als afval aanzien worden… 

Bezoek hun website voor meer informatie…

 

Galgo Save Belgium helpen?
Help mee in te verzamelen…

Eurocentjes

Eurocentjes

Breiwol

Breiwol

Plastiek-dopjes

Plastiek dopjes

Inktpatronen

Inktpatronen

Hulpgoederen voor de Spaanse asielen zijn steeds welkom!
De asielen hangen meestal af van donaties en hebben niet veel
middelen om bv. manden,halsbanden,dekens,… te kopen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt